• O Kamarád Jičín

  O Kamarád Jičín

Naše historie

Rok 1998

Rok 1998

Historie organizace Kamarád se začala psát v roce 1998, kdy bylo na podnět rodičů dětí, které ukončily základní školní docházku v tehdejší Zvláštní škole Jičín, založeno Občanské sdružení rodičů a přátel mentálně postižených v Jičíně (SRaPMP v Jičíně). Na Jičínsku tehdy prakticky neexistovala žádná činnost, která by na docházku ve Zvláštní škole navazovala, a tak bylo jako alternativa řešení této situace založeno občanské sdružení, které nabízelo možnost vyřešit budoucnost těchto dětí jinak než ústavní péčí.


Rok 2004

Rok 2004

V roce 2004 již mělo občanské sdružení bohaté zkušenosti, proto nic nebránilo založení denního stacionáře KAMARÁD. Oficiálně byla činnost stacionáře (tehdy s 9 klienty) zahájena 1. ledna 2005, a to v pronajatých prostorech na ul. Přátelství a ul. Hofmanova.


Rok 2010

Rok 2010

Do nově upravených prostor v ulici Vrchlického se KAMARÁD přesunul na počátku roku 2010. Ve větším a modernějším zázemí již „Kamarádi“ mohli plně rozvinout své pracovní, sociální i společenské aktivity a projevit tvůrčí schopnosti. K dispozici zde mají specifické dílničky (keramická, kovo-dřevo, šicí dílna apod.), počítačovou učebnu i vlastní kuchyňku s jídelnou. Také proto se zvýšila kapacita Stacionáře KAMARÁD.


Rok 2013

Rok 2013

A protože jedním z cílů Stacionáře je podporovat individuální rozvoj a zájmy klientů, byla činnosti KAMARÁDA v roce 2013 rozšířena o další službu – sociální rehabilitaci, která zvyšuje soběstačnost klientů v běžném životě. Sociální rehabilitace je realizována ve cvičném bytě na Vrchlického ulici nebo ve vlastní domácnosti klienta.

V současné době je kapacita stacionáře 25 osob a sociální rehabilitace 3 osoby v ambulantním a 4 osoby v terénním provozu. O klienty se stará tým kvalifikovaných sociálních pracovnic a pracovnic v sociálních službách.

Aktivity Kamarádů

Naši klienti ve stacionáři tráví podstatnou část dne a tak se jim snažíme pobyt, co nejvíce zpříjemnit a připravit pro ně zajímavý program, který by vyhovoval jejich potřebám. Zařízení funguje na principu rodinného prostředí. Klienti se zapojují do provozu stacionáře. Podílejí se na přípravě jídla a úklidu prostor zařízení. Mají tak možnost osvojovat si nové dovednosti, které se jim mohou hodit v běžném životě.

Při práci s klienty klademe důraz na jejich individualitu a schopnosti. Podle toho jsou připraveny činnosti. Klienti často pracuji v menších skupinách, kdy je větší prostor pro individuální práci s klientem.


Pravidelný program Kamarádů
Mezi pravidelné aktivity Kamarádů patří namátkou:
 • Plavání v Aqua centru Jičín
 • Návštěva solné jeskyně
 • Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • Rekondiční cvičení v tělocvičně
 • Výtvarné aktivity, práce s keramikou
 • Nácvik různých činnost, upevňování dovedností a vědomostí
 • Kuželky
 • Návštěva knihovny
 • Porada klientů zařízení (zhodnocení týdne, řešení problémů, pochvaly, kritika)
 • Společný úklid stacionáře

KAMARÁD JIČÍN z.s.

 • Sladkovského 111/ Textilní 965
 • 506 01 Jičín
 • IČO 68247125

Sledujte nás:

Stacionář a sociální rehabilitace - Kamarád Jičín